HOTLINE

0918 966 799

TOUR QUỐC TẾ

DU LỊCH MỸ BỜ ĐÔNG – BỜ TÂY

 • Thời gian : 10 Ngày 9 Đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Điểm đến : New York,New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Marryland,Washington D.C, Las Vegas, Los Angeles

LÀO – ĐẤT NƯỚC TRIỆU VOI

 • Thời gian : 4 Ngày 3 Đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Điểm đến : Pakse, Ubond, Watphou

Ý - HÀ LAN - BỈ - PHÁP

 • Thời gian : 10 Ngày 9 Đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Điểm đến : Paris, Roma, Pisa, Venice, Amsterdam, Brussels

THÁI LAN

 • Thời gian : 5 Ngày 4 Đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Điểm đến : Bangkok, Pattayya, Đảo Coral

THỔ NHĨ KỲ - HY LẠP

 • Thời gian : 8 Ngày 7 Đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Điểm đến : Istanbul, Bosphorus,Ortakoy, Athens, Santorini

THÁI LAN

 • Thời gian : 6 Ngày 5 Đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Điểm đến : Bangkok, Pattayya, Đảo Coral

New Zealand – Tòa Tháp Sky Auckland - Rotorua - Rainbow Spring

 • Thời gian : 6 Ngày 5 Đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Điểm đến : New Zealand, Tòa Tháp Sky, Auckland, Rotorua, Rainbow Spring

SYDNEY - CANBERRA - MELBOURNE - BRISBANE

 • Thời gian : 9 Ngày 8 Đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Điểm đến : Sydney, Canberra, Melbourne, Bisbane

NGA – XỨ SỞ BĂNG TUYẾT

 • Thời gian : 9 Ngày 8 Đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Điểm đến : Moscow, Saint Petersburg