HOTLINE

0918 966 799

Miền Trung - Tây Nguyên

CHINH PHỤC CÙ LAO CÂU – BÃI TẮM BÀ ĐIÊN

 • Thời gian : 3 Ngày 3 Đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Điểm đến : Cù Lao Câu

DI SẢN THẾ GIỚI – CAO NGUYÊN BÀ NÀ

 • Thời gian : 4 Ngày 3 Đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Điểm đến : Đà Nẵng, Bà Nà, Hội An, Huế, Quảng Bình

ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ HOA

 • Thời gian : 1 Ngày
 • Phương tiện : Ô tô
 • Điểm đến : Đà Lạt

ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ MỘNG MƠ

 • Thời gian : 3 Ngày 3 Đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Điểm đến : Đà Lạt

ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ TÌNH YÊU

 • Thời gian : 3 Ngày 2 Đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Điểm đến : Đà Lạt

ĐÀ LẠT THÀNH PHỐ SƯƠNG MÙ

 • Thời gian : 4 Ngày 3 Đêm
 • Phương tiện : Tàu hỏa
 • Điểm đến : Đà Lạt

ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - KINH THÀNH HUẾ

 • Thời gian : 3 Ngày 2 Đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Điểm đến : Đà Nẵng, Bà Nà, Huế

Đà Nẵng - Huế - Hội An - Quảng Ngãi - Đảo Lý Sơn

 • Thời gian : 4 Ngày 3 Đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Điểm đến : Đà Nẵng, Huế, Hội An, Quảng Ngãi, Đảo Lý Sơn

ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ – HỘI AN – HUẾ

 • Thời gian : 4 Ngày 3 Đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Điểm đến : Đà Nẵng, Huế, Hội An, Bà Nà